7 KROKOV, AKO PRESVEDČIŤ ČLOVEKA

7 krokov, ako presvedčiť človeka:

1. Netlač.

2. Buď pripravený čeliť akejkoľvek reakcii.

3. Snaž sa pochopiť ako prišiel k tomu názoru.

4. Pýtaj sa či už zažil niečo podobné v minulosti.

5. Ak ano, spýtaj sa čo zažil? Kde sa to stalo, ako sa to stalo, kedy sa to stalo?

6. Spýtaj sa, čo ho na tom najviac trápi.

7. Neber si to osobne, častokrát sa ťa ten problém netýka.

Martin Kolenička

 

Související příspěvky