Motivovat není ovlivňovat

Co myslíte, je motivace důležitá, pro spolupráci v kolektivu?

Drtivá většina lidí by řekla, že určitě.Často od vedoucích pracovníků slýchám, že nemají dostatek peněz, aby mohli motivovat lidi. Ve skutečnosti nemají peníze s motivací moc společného. Motivace není o tom, co mám lidem dát a nebo co mám udělat, aby byli motivovaní. Motivace totiž pochází z lat. motus, a to je pohyb nebo vnitřní pohnutka.

Motivace neboli vnitřní důvod  

Když mluvím o motivaci, mluvím o vnitřních důvodech, které s člověkem hýbou, resp. vedou ho k  nějaké konkrétní činnosti. I vy, když čtete tento článek, máte pro to nějaký svůj vnitřní důvod. Co je tím důvodem? Určitě nějaký musí být. A tak se musíte podívat i na důvody, proč vaši kolegové, podřízení nebo nadřízení dělají to, co dělají. Zda jsou jejich důvody dobré, špatné a nebo neutrální. Vždycky nějaké jsou.

Skutečná práce s motivací se týká poznávání vnitřních důvodů. A vzhledem k tomu, že vnitřní důvody nejsou na první pohled hned viditelné, je důležité je poznat. Jak je poznáte?

Ne každý člověk vám na vaši otázku „Co je vaší motivací?“ odpoví rychle a pravdivě. Proto existují dva způsoby, jak se zjišťuje motivace.

  1. První jsou činy. Člověka poznáte podle činů, které dělá, a směru, kterým se jeho činy ubírají. Když má člověk v životě nějaké touhy a sny – dělá ty kroky, které ho směřují tím směrem.

 

  1. Druhou možností je zeptat se dotyčného na jeho důvody. Je to velmi jednoduché. V podstatě proč děláš to, co děláš? Ne každý na to má odpověď hned. Ale když budete v neformálním prostředí, kde se šéf nechová velmi oficiálně, ale je přátelský, mnoho lidí vám řekne upřímnou odpověď. Upřímnost v tomto případě je velmi důležitá.

U nás v HCA ukazujeme 4 úrovně motivace

Jsou lidé, kteří jsou motivováni jen a) PENĚZI. Na tyto lidi se nemůžete úplně spolehnout.

Odejdou okamžitě, když jim někdo nabídne peněz více. Lidé s finanční motivací sice můžou být produktivní, ale jejich stabilita je velkou otázkou. Navíc tito lidé jsou kvůli penězům schopni i neetického chování a podrazu.

Další úrovní motivace jsou  b) OSOBNÍ VÝHODY. Každý má samozřejmě rád výhody, ale dělat práci, která vás úplně nebaví, hlavně z důvodu, že  máte dobrou pracovní dobu, stravenky, služební auto nebo dobrý PC, není dlouhodobě udržitelné.

Peníze i osobní výhody otáčejí pozornost člověka na sebe samého. A když zákazník vidí, že prodejce nebo lidé ve firmě svoji práci dělají  jenom proto, že z toho mají nějaké benefity, jeho  ochota spolupracovat se snižuje.

Představte si  pojišťováka, který jde se zákazníkem sjednat pojistnou smlouvu, ale jeho skutečným důvodem není sám zákazník a jeho potřeba, aby měl pokrytá  všechna rizika ve svém životě, ale to, že dostane dobrou provizi. Být motivovaný jen provizí, nejen že zákazníka odráží, ale jedná se o  porušení základního účelu obchodníka.

Další úrovní motivace je c) OSOBNÍ PŘESVĚDČENÍ. Motivuje lidi, kteří dělají svoji práci hlavně proto, že jim dává smysl dělat např. učitele, obchodníka, pojišťováka, uklízečku, atd. Jednoduše je naplňuje to, co dělají. Když takovémuto člověku dáte nabídku na novou práci, jeho první otázka není, co za to dostane – jeho první otázka je, o jakou práci se jedná, a dívá se na to, zda mu ta práce dává smysl.

S tímto postojem je zpravidla spojená ochota pomáhat druhým lidem. Říká se, že dobrý obchodník prodá cokoliv. Není to pravda. Pokud je někdo skutečně dobrý obchodník – neprodává cokoliv. Dobří obchodníci si vybírají produkty, které pomáhají druhým lidem.

Čtvrtá, nejvyšší úroveň motivace, jsou vlastně d) POVINNOSTI, KTERÉ JSOU PRO ČLOVĚKA SAMOZŘEJMÉ. Dělat práci ze samotné povinnosti je vysoká úroveň, kdy člověk jakoukoliv práci bere za svou vlastní. Nechodí do práce, on žije svým vlastním účelem.

Když mi bylo 19 let,  musel jsem chodit do práce. A dokonce jsem zažil situace, kdy jsem sledoval sekundy, abych už mohl z práce odejít. Po letech, když jsem začal podnikat, čas úplně ztratil smysl. Seděl jsem u klienta a bylo mi úplně jedno, kolik času s ním strávím a kolik peněz z toho získám. Jediné, po čem jsem toužil, bylo pomoct mu žít lepší život. V mém životě se tyto věci úplně otočily. Práce začala dávat smysl a peníze přicházely automaticky.

Co v životě skutečně chcete

Když člověk najde to, co v životě ve skutečnosti chce dělat, a práci, která pomáhá lidem, získá pocit naplnění a seberealizace. A když se chce v této oblasti stát skutečným profesionálem a podniká pro to správné kroky, peníze přijdou úplně automaticky. To hlavní, čím člověk musí žít, je pomáhat druhým lidem a najít si v tom smysl. Je jedno, zda mám pomáhat svému manažerovi, šéfovi  nebo zákazníkům. Když daným lidem skutečně pomáháte, mají z toho užitek, dají vám rádi hodně peněz. Kdybyste se na to ale dívali opačně, chtěli od nich peníze a nevnímali ten důvod – peněz by přicházelo málo, a nebo žádné.

Z hlediska motivace lidí se dívejte na to, zda to co dělají, dělají proto, že chtějí něco získat, nebo něco dávat. Pro jakoukoliv společnost jsou nejcennější ti lidé, kteří chtějí hodně dávat, chtějí hodně pomáhat. A toto zjistíte pomocí dobrých otázek, ale hlavně podle jejich činů.  Přeji Vám takové lidi.

Maťo Kolenička HCA Brno

 

Související příspěvky