Ako presvedčiť človeka

Ako presvedčiť človeka.

1. Netlač

2. Buď pripravený čeliť akejkoľvek reakcii.

3. Snaž sa pochopiť ako prišiel k tomu názoru.

4. Pýtaj či už zažil niečo podobné v minulosti.

5. Ak ako spýtah sa čo zažil? Kde sa to stalo, ako sa to stalo, kedy sa to stalo?

6. Spýtaj sa čo ho na tom najviac trápi.

7. Neber si to osobne, častokrát sa ťa  ten problém netýka. 

MArtin Kolenička