Bytie človeka, alebo KTO SI?

Dopriať bytie:

Byť schopný alebo ochotný nechať niekoho iného byť tým čo je. Bytie je definované jako prijatá alebo vybraná kategória identity. Príkladom by bolo vlastné meno, profesia, alebo fyzické charakteristiky. Všetko by sa to dalo nazvať bytie. Bytie ja  človekom buď prijaté, alebo je mu dané alebo ho získa. 

 

Počúvaním toho, čo niekto povedal a staraním sa o to, že mu člověk naozaj rozumie, zdvorilosť, upustenie od zbytočnej kritiky, vyjadrovanie obdivu alebo náklonnosti sú príklady činností niekoho, kto dopriava iným bytie. Schopnosť dopriať iným bytie je jedna z najvyšších cností, ktorú môže člověk mať.

 

Dopriať: Dovoliť (človeku) BYŤ bez hádok.


L.Ron Hubbard