Cíle a organizace

Dosažení cílů jedince, bez ohledu na to, jak rozsáhlé či malé jsou tyto snahy, závisí na tom, že jsou tyto cíle, účely a činnosti seřazeny a zorganizovány.

- L. Ron Hubbard