Co je to velikost?

Co je to velikost?

 

Nejtěžší úkol, jaký člověk může mít, je milovat své bližní navzdory všem důvodům, proč by je milovat neměl. A skutečným znamením duševního zdraví a velikosti je stále je takto milovat.

 

Tomu, kdo je toho schopen, se naskýtá přemíra naděje. Pro ty, kteří toho schopni nejsou, je pouze smutek, nenávist a beznaděj. A to nejsou věci, ze kterých se skládá velikost, zdravý rozum či štěstí.

 

Provést svůj úkol, aniž by se člověk rozzuřil na ty, kteří se mu snaží v něčem bránit, to je známka velikosti a duševního zdraví. A pouze tehdy může být člověk šťastný.

 

Opravdová velikost se odmítá změnit navzdory špatným činům, kterých se proti člověku někdo dopustil a opravdu veliký člověk miluje své bližní, protože jim rozumí.

 

Velikost pramení z toho, že je člověk věrný své vlastní slušnosti, z pokračování v pomáhání druhým, ať už si myslí, dělají či říkají cokoli, a navzdory všem barbarským činům vůči vám.

 

Spravedlnost, milosrdenství, odpuštění, to všechno je nedůležité vedle schopnosti neměnit svůj postoj, protože je k tomu člověk provokován a je to od něj žádáno.

 

 

L. RON HUBBARD, z knihy NOVÝ POHLED NA ŽIVOT