Kodex cti

Kodex cti

 

 1. Nikdy neopouštějte kamaráda v nouzi, nebezpečí nebo v nesnázích.
 2. Nikdy se nevzdávejte loajality, kterou jste jednou zaručili.
 3. Nikdy neopouštějte skupinu, které dlužíte svou podporu.
 4. Nikdy se nepodceňujte nebo nesnižujte svou sílu či schopnosti.
 5. Nikdy nepotřebujte chválu, souhlas nebo soucit.
 6. Nikdy nedělejte kompromis se svou vlastní realitou.
 7. Nikdy nedovolte, aby byla oslabena vaše afinita.
 8. Nedávejte ani nepřijímejte komunikaci, pokud si to sami nepřejete.
 9. Vaše sebeurčení a vaše čest jsou mnohem důležitější než váš bezprostřední život.
 10. Vaše integrita k sobě samému je důležitější než vaše tělo.
 11. Nikdy nelitujte včerejška. Život je ve vás dnes a vy si vytváříte svůj zítřek.
 12. Nikdy se nebojte ublížit druhému ve spravedlivém případě.
 13. Nemějte touhu být oblíbeni nebo obdivováni.
 14. Buďte svým vlastním rádcem, držte se svých vlastních rad a vybírejte si svá vlastní rozhodnutí.
 15. Buďte věrni svým vlastním cílům.                                                          

L. RON HUBBARD, z knihy SCIENTOLOGIE  0-8