Komunikace je základ

 

Komunikace je základ

Pre úspech firme robíme veľa vecí. Snažíme sa osloviť zákazníka rôznymi formami, spôsobmi, aby sme ho zaujali.

V každej firme existujú dva princípy v komunikácii. Jeden princíp je ľudská komunkácia, to znamaná ako si rozumieme ako ľudia. A druhý princíp je systémová  komunikácie, to znamená ako skrz firmu tečú rôzne častice, ako sú napríklad faktury, objednávky, dodacie listy... apod.

Čo myslíte, ktorá komunikácia je pre život firmy dôležitejšia? Tá ľudská, alebo tá systémová? Dajme si otázku: Čo sa stane, keď sa vo firme stratí napríklad faktura? Aký to má vplyv na ľudskú komunikáciu? Vždy, keď je vo firme zmätočná systémová komunikácia, ako dôsledok budete vidieť zhoršené vzťahy.

Preto ako prvé pri budovaní dobrých vzťahov, nastasvte dobrý systém komunikácie. Nastavte správne toky častíc. Pozrite sa ako tečú jednotlivé častice skrz firmu, aká pozícia má časticu prijať, čo s ňou má urobiť a potom akej pozícii ju má potom poslať. Dnes tomu hovoríme workflow. Napríklad predajca má priniesť vyplnenú objednávku. To musí byť bez chyby, aby tam už nikto nemusel nič doplňovať. Tú potom dá nejaká post na technickú prípravu výroby a tam z nej urobia technickú dokumentáciu. Potom to pôjde napríklad na oddelenie fakturácie, kde sa postarajú aby to bolo dobre vyfakturované...

Vždy a v každej firme existujú nejaké toky, čím viac sú definované, tým je väčšia šanca že to bude fungovať.

Prajem veľa krásnej komunikácie. :-)

Maťo Kolenička

Škola manažmentu Brno