Morálka vs. Produkcia

Morálka je závislá na PRODUKCII.

Produkcia je dosiahnutá množstvom príspevku myšienky alebo úsilia.

ref: L.R.H. HCOPL 27.5.1971 Service