Odkiaľ pochádzajú problémy?

    Všimli ste si, že niektorí ľudia majú veľa problémov. Čo je to, čo tie problémy priťahuje? Čo najviac ovplyvňuje to, či človek v nejakej oblasti má, alebo nemá problémy? Napr. vo vzťahoch. Keď začíname vzťah zjavne tam veľa vecí funguje. Tak prečo tam po čase začínajú problémy?

    Mnoho ľudí netuší že problémy si do života priťahuje sama , a vinu hľadajú mimo seba, u tých druhých. To nám bohužiaľ nedáva žiadnu možnosť na vyriešenie problémov.

    Náš predajca Lukáš ide za  zákazníkom a po hodine prijemnej debaty odchádza s prázdnou. Šéf sa ho pýta: Prečo si nepredal? „No vieš on  berie úplatky.“ Ako vieš, že berie úplatky?“ pýta sa šéf. „Dnes všetci berú“ odpovedá. „So zákazníkmi sú len problémy“  Alebo: „Oni nemajú peniaze, vieš dnes nikto nemá peniaze,  a to je problém“

    Môžete pozorovať, že tam kde má človek problém, v skutočnosti nemá riešenie. Na to aby našiel riešenie potrebuje získať dáta, a keď má dostatok informácií, ktoré vie aplikovať v danej oblasti neprichádzajú ťažkosti. Nie je to o škole, je to skutočnom hlbokom porozumení.

    Keď Lukáš začal čítať knihy o predaji a absolvoval tréning pre obchodníkov. Začal získavať riešenia na situácie v obchode. To hlavné ale spočíva v tom, že si začal byť vedomý, že v danej oblasti niečo nevie.

    Z oblasti kde prichádzajú problémy, niečo neviem. A to je začiatok pre akékoľvek riešenie. V oblasti kde VIEM, že VIEM, totižto žiadne ťažkosti neprichádzajú, sú tam skvelé výsledky a istota. V oblasti kde prichádzajú problémy, niečo neviem, len si môžem myslieť ,že viem.  Tam, kde sú problémy, polož si otázku: Čo v danej oblasti neviem? Čo tam je ukryté, čomu by som mal rozumieť? Problémy teda pochádzajú z nevedomosti, z malého alebo žiadneho porozumenia.

    Ak niekto vie napríklad o psoch všetko, len ťažko bude psov nenávidieť. Ak vieš všetko o zákazníkovi, je tam veľké porozumenie, ťažko ťa niečo zaskočí. Ak vieš všetko o svojich ľuďoch, len ťažko ťa zaskočia. Tam, kde chýbajú dáta, chýbajú dáta, chýba aj istota. Tam kde človek študuje, získava porozumenie a tým aj istotu. Jediná istota je v tebe, v  tvojej schopnosti rozumieť životu.

Martin Kolenička
Škola manažmentu Brno