Pomohli jsme při akci "Řekni NE drogám, ANO životu"

Dnes jsme s našim týmem z HCA Brno pomáhali v centru Brna s rozdáváním letáčků o škodlivosti drog. A pomohli jsme tak při akci "Řekni NE drogám, ANO životu".

Rádi se zapojíme do akce, když se jedná o dobrou věc. 

A do této akce jsme se zapojili velmi rádi, a dobrovolně.