Problemy neexistujú

Problémy neexistujú.

Nájsť človeka, ktorý má problémy asi nie je až také ťažké. Ale nájsť človeka, ktorý tie problémy rieši správne, by bolo ťažšie.

Je jedno, či je to obchodný zástupca, manažér alebo skladník, každý z nás sa môže dostať do situácie, v ktorej nevie ako ďalej. Môžeme vidieť, že keď má človek dostatok sebavedomia a technológie na zvládanie situácie, jedná správne. Napríklad predajca, ktorý sa dostane do odmietania, pričom vie, ako sa postaviť k námietkam, situáciu hravo zvládne. Jednoducho ide skrz.

Môžeme ale vidieť aj iné postoje, ktoré už nie sú také zdravé. Môžete vidieť ľudí, ktorí svojim problémom podľahnú. Jednoducho padnú do apatie a nechajú sa problémami pohltiť. Predajca sedí v svojej kancelárii a čaká na výpoveď. Alebo manažér, ktorý uveril že sa s krízou nedá nič robiť sedí vo svojom kresle a čaká až prídu veritelia.

Alebo môžete vidieť, ako sa niekto snaží vyhnúť svojim problémom. Začne piť alebo fajčiť marihuanu, aby nemusel svojim problémom čeliť.  Môžete vidieť chlapa, ktorý už dávno nerieši problémy so svojou ženou, lebo v krčme to je s kamarátmi príjemnejšie.Je to v podstate náhražka.

V inom prípade zase môže vidieť ako niektorí ľudia ignorujú svoje problémy a robia že neexistujú. Predajca sa usmieva, ako by sa nič nedialo. Toto môžete vidieť u ľudí ktorým vysvetľujete vážnosť danej situácie a oni stále prikyvujú, v skutočnosti Vás a aj dané problémy ignorujú.

Alebo môžete vidieť, ako pred problémami uteká. Doslova do písmena sa dajú pozorovať  ľudia, ktorí utekajú pre manželkou, pred šéfom a mnohí pred samotným životom. Doma sa poháda so ženou, tresne dverami a ide von. Vonku sa s ňou sám stále háda. Ide mu v jeho mysli stále príbeh hádky, ale problém nie je vyriešený. Rozvod alebo výpoveď sa niekedy môže zdať ako riešenie, ale len vtedy ak sú problémy vyriešené a všetci sa s toho dobre cítia. Ak to nie je vyriešené, problémy sa skôr alebo neskôr objavia znovu.

Môžeme sa snažiť akokoľvek riešiť problémy, ale ak im nebudeme čeliť, nie sme schopní ich ani riešiť. Jediná cesta je cesta skrz. Pozrieť sa na fakty života a začať komunikovať so zúčastnenými stranami.

Človek je do tej miery zdravý, do akej je schopný riešiť problémy života. Úspešní ľudia sú úspešní hlavne preto, lebo problémy berú ako výzvu. Veľkosť problémov zmenšujú smiechom a pracujú na svojej veľkosti.

Tak ti prajem veľa smiechu do tvojich problémov :-)

Maťo Kolenička