Úspech vs. Neúspech

Čo stojí za úspechom?

Tvrdá práca? Ano súvisí aj s tvrdou prácou, ale keď máte dobré Know-How, ide to lahšie. Špičkový kuchár má recepty a podľa nich pripravuje jedlo. Jednoducho povedané vie ako na to. Ak nemá postupy, nevia ako to má robiť úspech mu je vzdialený. Druhou vecou je vedieť, čo je dôležité a čo je nepodstatné. Ak sa človek venuje zbytočnostiam a nerobí to dôležité svoj úspech oddaľuje. V prípade obchodní by to mohlo byť že s klientom moc rieši jeho príjemný víkend a potom nemá čas. špech je spojený tým že viem čo je skutočne dôležité a tomu sa venujem. 

A treťou vecou? Pozor na falošné data. Podľa čoho človek vie že operuje na falošných datach? Že jednoducho nemá výsledky. Dnes je mnoho koučov a poradcov, ale možno väčšina nemá u klientov výsledky. 
Pravda je to čo funguje, dívaj sa ako dosahuješ výsledky a to potom duplikuj. Falošné dáta sú všade okolo nás. NAuč sa rozlišovať. 


Maťo