Libor Zajíček - LTU Servis

 

Naše společnost LTU Servis, s.r.o. spolupracuje s panem Koleničkou od začátku roku 2013, kdy jsme byli předtím osloveni s možností spolupráce na vzdělávání manažmentu naší firmy.


Po navázání spolupráce se ředitel a majitel naší firmy zúčastnil prvního manažerského semináře. Následně jsme se domluvili na společném vypracování našeho vlastního firemního ORG BOARDU, tedy vnitřní firemní struktury, který jsme vytvořili v průběhu června 2013. 

Na základě nově získaných znalostí a zkušeností, ať už po seminářích, či samotné konzultace se stalo naše vedení stabilnější a na základě vypracovaného ORG BOARDU má každý zaměstnanec naší firmy svůj vlastní produkt. Po konzultaci jsme do firmy nově zavedli statistiky, což nám umožňuje rychle vidět produkci firmy. Zaměstnanci naší firmy jsou daleko pracovitější a lépe dosahují předem stanovených cílů.

Spolupráci s panem Koleničkou jsme vyhodnotili jako vysoce úspěšnou a plánujeme v ní v dalších letech pokračovat.

Za LTU Servis, s.r.o.

Libor Zajíček
Majitel