REFERENCE od Lenky Kopčové

"HCA Brno s Martinem Koleničkou umí pomoci v komunikaci se zaměstnanci, zákazníky, kolegy a zvládání krizových situací, ale i v běžném chodu firmy a dodávání energie."
Lenka Kopčová
K-net Technical International Group, s.r.o.