Mgr. Martin Kolenička pro střední manažment

Motivační seminář pro střední manažment

29.-30.5. v Praze

Lektor: Mgr. Martin Kolenička

Zabývali jste se nekdy otázkami:

 • Jsem dobrý šéf?

 • Vím, jak tvořivě někoho vést jednoznačně, ale bez brutality?

 • Dokážu u lidí průběžně udržovat vysokou disciplínu a výkonnost?

 • Kdo z mých podřízených splňuje předpoklady k převzetí vyšší zodpovědnosti?

 • Panuje na mém úseku neustálá „chuť bojovat a vítězit“?

 • Dá se odhadnout skutečná motivace mých lidí?

 • Proč někdy ztrácejí schopní lidé chuť do práce?

 • Vím, kdo z nich dal už mojí firmě „vnitřní výpověď“?

 • Co bylo skutečně za tím, že jsem ztratil schopného pracovníka?

 • Umím jednoznačně sledovat, jak je výkonný každý zaměstnanec?

 • Za co skutečně platím svoje lidi?

 • Posuzuji výkony svých lidí na základě faktů, nebo dojmů?

 • Přicházejí někdy otázky typu: „Já dělám víc než on, tak proč má větší plat?“

 • Musím stále znova novým pracovníkům vysvětlovat, co a jak mají dělat?

 • Musí být popis práce pro zaměstnance komplikovanou záležitostí?

 • Vědí pracovníci vždy, co mají dělat, nebo bývají bezradní?

 • Proč pracuji často dlouho do noci?

 • Jsem svými lidmi neustále vyrušován?

 • Jak to udělat, aby se mi problémy stále znova neopakovaly?

 • Co konkrétního musím dnes udělat ve firmě k tomu, abych zvýšil naši efektivitu?

 • Zažívám někdy po zkušenostech s vedením lidí pocity rezignace?

 • Věřím ještě, že podnikání a řízení týmu může být zajímavá hra?

 • Zdá se mi, že je všechno příliš komplikované?

Účel

Dát účastníkům přesné a konkrétní nástroje na to, aby vedení lidí a dosahování výsledků ve firmě nebyla jen nekonečná, únavná, tvrdá a často neefektivní práce od rána do večera, ale také hra, která má svoje zákonitosti – a když je poznám, dokážu žít jako vedoucí  pracovník bez zbytečného přetěžování.

Cíl

Předat nástroje pro řízení společnosti, zlepšení efektivity a produktivity. Propojit tyto nástroje s problematikou motivace lidí.

Výsledek

Absolvent, který se na úrovni středního managementu dokáže orientovat ve vzájemných souvislostech ohledně pozice šéfa, motivace, demotivace, organizace firmy a umí tyto poznatky aplikovat ke zvýšení produktivity a efektivity celé skupiny i jejích jednotlivých členů.