Čo sú základné kamene firmy?

Stojí každá firma na ľuďoch? Nie, stojí na správnych ľuďoch!       Zamestnanci alebo pracovníci, ktorí sú motivovaní, chce sa im pracovať sú naozaj poklad pre firmu. Naopak pokiaľ tam máte ľudí, ktorým sa nechce, je to boj a stojí Vás to veľa úsilia, aby ste dosiahli aké také výsledky.

Otázkou zostáva, prečo niektorí zamestnanci robia svoju prácu dobre a niektorí nedosahujú takú úroveň, ktorú by ste potrebovali? Čo je ten základný rozdiel?

Jeden zo základných princípov života je ochota a schopnosť veci štartovať, meniť a zastavovať podľa vlastnej ľubovôle. Ak to tak je, potom môžeme povedať, že veci  máme pod kontrolou. Tak to je napríklad aj s autom. Pamätáte, keď ste prvý krát sadli do auta a mali ste sa pohnúť? Ako to išlo? Alebo, keď som mal prvýkrát zastať pred križovatkou? Auto na prvýkrát nebolo pod takou kontrolou akú ste potrebovali. Ale postupom času ste získali potrebné informácie, ktoré ste potom v praxi vyskúšali, čím ste získali dostatočnú kontrolu a dnes je to v úplne inej úrovni.

To isté platí aj pre každého zamestnanca. Predstavte si sústružníka. Keď nastupuje do vašej firmy, predpokladám, že zistíte do akej miery má pod kontrolou sústruh, na ktorom má pracovať. Keď vidíte, že ho vie naštartovať, meniť nastavenia a zastaviť s tým, že vysústružený hriadeľ je presne podľa výkresu, tak ste s takýmto sústružníkom spokojný.

Ak je pre sústružníka nástrojom sústruh, čo je potom nástroj pre vedúceho pracovníka? Čo má mať pod kontrolou majster, vedúci alebo riaditeľ? Má mať pod kontrolou ľudí! Človek ale nie je nástroj, človek je ľudská bytosť a pomáha nám spoločne naplniť to, o čo sa spoločne snažíte.

Vedúci pracovník potrebuje takých ľudí, ktorí majú pod kontrolou svoje prostredie. Ak má takých, ktorí to majú prirodzene v sebe, je radosť s takými ľuďmi pracovať. Ale koľko je takých? Pre tých, ktorí to prirodzene nemajú, je potrebné vytvoriť taký systém kontroly, ktorý toho človeka prirodzene vedie dohodnutým smerom. Pretože ak máte ľudí, tak im musíte dať taký priestor, v ktorom si v ňom dokážu poradiť sami alebo ich musíte riadiť aktívne.

 

Úspešná firma má ľudí, ktorí používajú systém.  Je to systém kontroly a systém na zvyšovanie kompetencie každého člena týmu.

1.    To z čoho je každá firma živá, je produkt. Produkt je úplne dokončená vec alebo služba vysokej kvality, ktorá má výmennú hodnotu vo vnútri alebo vonku firmy. Je to niečo, čo má pre klienta hodnotu, za ktorú je ochotný zaplatiť. Ak tento produkt rozdelíme do menších pod-produktov a dáme to na tabuľu, máme nástroj, ktorý definuje každému človeku jeho účel v organizácii. Je to logické spojenie a zverejnenie každého produktu vo firme, aby každý videl kto má kde a aký produkt. Toto je prvý nástroj.

2.    Ďalším nástrojom je popis pre každý post vo firme, ktorý definuje tomuto človeku ako sa k jeho produktu dostane čo najefektívnejšie. Musí to byť definované tak, aby mal dostatočnú možnosť tvorivosti pri dodržaní štandardov, potrebných pre kvalitný výstup. Tento nástroj dáva pracovníkovi istotu, ako má robiť svoju prácu a definuje statické veci, ako je účel, vlastnosti miesto v štruktúre, predpoklady a zodpovednosť. Potom dynamické veci ako sú smernice, technologické postupy, komunikačné línie. A hlavne výsledok pre tento post a to je jeho produkt.

Sú to pevné body, ktorých sa musí človek na tomto poste držať, aby bol úspešný. Je to odpoveď na otázku, čo má každý človek na danom poste robiť, aby bol úspešný.

3.    Každý človek má rôznu úroveň svojej produkcie. Všimli ste si, že sú ľudia vo firme viac šikovní a menej šikovní? Malo by to byť vo firme vidieť? Šikovní ľudia neraz živia celú firmu a preto to malo byť dosť jasne vidieť. Mať vo firme miesto, kde sa prezentujú výsledky produkcie je ďalší nástroj, ktorý pomáha mať kontrolu firmu. Pretože, keď vidím ako sa produkcia zvyšuje v aktuálnom čase, posilňuje ma to. A na druhej strane, ak produkcia klesá, núti ma to včas robiť správne kroky k náprave alebo nejakej akcii.

Zdravá firma je o zdravých ľuďoch, a to fyzicky aj duševne. Je to systéme, ktorý umožní zdravé fungovanie, systéme, ktorý akúkoľvek informáciu včas doručí na správne miesto. Je to zoskupenie ľudí, ktorí majú  zladené zámery, sú koordinovaní a bežne vychádzajú skvele. Spoločne vytvárajú hodnoty, ktoré oceňuje zákazník.

 

Mgr. Martin Kolenička
Škola Manažmentu

Dosiahnutie Nadbytku spočíva v:

  • Tvrdej práci.
  • Etike, ktorá je v poriadku.
  • Štandardnej tech.
  • Robení vecí, ktoré boli, úspešné, a nie vecí doteraz neodskúšaných
  • Používaní vzorca kondície, v ktorej sa človek nachádza.        
- L. Ron Hubbard (HCO PL 22 Dec 67 Affluence Attainment)

Štěstí

je naděje, že nějaká nekontrolovatelná náhoda vám pomůže. Počítat se štěstím je zanedbáním kontroly. To je apatie.        

L. Ron Hubbard,  The problems of Work

Člověk, který necítí žádný impulz napravovat věci, je duševně nemocný.
 
L. Ron Hubbard, Personal Achievement Series Lecture: “Operation Manual for the Mind”